Editovat

Komponenta Sdílené texty

Texty lze mít předpřipravené a pouze z nich vybírat, které na web zobrazíme. Kostička Sdílený texty tyto texty vkládá do stránky. Samotné psaní textů děláte v modulu Sdílené texty. Takový text musí být pojmenovaný a zacílený na webovou stránku, kde ho chcete zobrazovat.

Ukázka komponenty Sdílené texty

Sdílené texty

Toto je sdílený text uložený v modulu Sdílené texty. Tento text lze vkládat kamkoli do webu. Velkou výhodou je, že ho máte uložený i na pozdější použití.