Editovat

Komponenta Horizontální mezera

Horizontální mezera slouží především ke zpřehlednění textu a grafickému oddělení dvou odstavců textu. Díky horizontální mezeře se bude návštěvník na stránce mnohem snadněji orientovat.

Proč je dobré na webu používat komponentu

  • Usnadníte návštěvníkovi pohyb na stránce pomocí uspořádaných informací.
  • Umožňuje jednoduché oddělení různých typů obsahů - textů, obrázků, tabulek, citací apod.

Výše lze pozorovat větší odsazení, to má za následek použití komponenty Horizontální mezera.