Editovat

Komponenta Horizontální linka

Horizontální linka vizuálně oddělí dva obsahy stránky a pomůže tak uživateli v orientaci na stránce. Jedná se o úzkou šedou linku, která stránku zatraktivní.

Proč je dobré na webu používat komponentu Horizontální linka

  • Pomůžete potenciálnímu zákazníkovi lépe se na stránce orientovat.
  • Graficky oddělíte texty nebo různé obsahy stránek a učiníte stránku přehlednější.

Šablona komponenty Horizontální linka

Horizontální linka má pouze jednu přednastavenou šablonu.